Ökad vårdkvalitet med systematisk uppföljning av postoperativ återhämtning Om RAPP FAQ
Nyheter Studier
Bildbank Kontakt

Det här är RAPP

RAPP är en forskningsbaserad IT-lösning som stöttar arbetet med att systematiskt följa upp och utveckla säkerheten och kvaliteten på den postoperativa återhämtningen. Patienten använder RAPP för att via ett antal frågor beskriva sin återhämtningsprocess. Frågorna är baserade på vetenskaplig evidens och ger sjukvården värdefulla data och en tydlig kvalitetsuppföljning. RAPP ökar också patientens delaktighet, kunskap och trygghet och minskar behovet av oplanerad vårdkontakt. RAPP är en innovation av professor Ulrica Nilsson , RAPP är CE-märkt och läkemedelsklassificerad enligt klass 1.

 • Användarvänligt och enkelt
 • Ökad vårdkvalitet, patiententdelaktighet och trygghet
 • Minskat antal oplanerade kontakter med sjukvården
 • Förbättrad patientsäkerhet
 • Möjlighet till nationella och internationella jämförelser
 • Forskningsbaserat
 • Trygghet i återhämtningsfasen

  Ger färre oplanerade kontakter med sjukvården


  Majoriteten av alla operationer som utförs nationellt och internationellt genomförs dagkirurgiskt. I Sverige handlar det om nästan två miljoner ingrepp per år. Alla åldrar finns representerade och alltmer komplicerade operationer utförs dagkirurgiskt. För de flesta patienter tar det tid att återhämta sig efter en operation.

  Eftersom utskrivning sker samma dag måste patienten ta eget ansvar för sin postoperativa återhämtning och göra en egen bedömning av sina symtom. Många känner sig osäkra på hur återhämtningen faktiskt fortskrider och om deras smärtupplevelse är som förväntat. För att minska oron vill patienten i det här skedet ofta få uppföljning kring sitt hälsotillstånd och en möjlighet att enkelt kontakta vårdgivaren.

  Flera dagkirurgiska enheter kontaktar idag patienterna inom ett dygn efter operationen oavsett om patienten upplever besvär eller inte. Många av dessa samtal är onödiga och tiden kan användas till annat. Via IT-lösningen RAPP kan patienten själv höra av sig om behov uppstår och sedan bli kontaktad inom 24 timmar. Eftersom patienten vet att den kommer att kontaktas så kan telefonsamtalet planeras och genomföras när det passar bäst för verksamheten.

  Möjligheten till daglig kontakt räcker ofta för att skapa den patienttrygghet som krävs för att minska kontaktbehovet. RAPP ökar trygghetskänslan hos patienten – samtidigt som de oplanerade kontakterna med sjukvården blir färre.

  Nyheter

  2018-06-12
  RAPP i Almedalen - Välkomna dit eller se webbsändningen!
  2018-06-12
  RAPP film med Innovatören Ulrica Nilsson
  2017-10-23
  Omvårdnadsforskning om e-hälsa belönas
  2017-10-11
  Vi kommer att delta på kvalitetsmässan den 14-16 nov 2017, Svenska mässan i Göteborg
  2017-07-10
  Almedalen 2017

  Vanliga frågor och svar

  Varför ska man som vårdgivare använda RAPP?
  Ni får återkoppling på era patienters postoperativa symtom och besvär och har därmed underlag för kvalitetsuppföljningar och uppföljning av nya behandlingar eller av en forskningsstudie.
  Varför ska jag som patient vara med i RAPP?
  Du får möjlighet till kontakt med en sjuksköterska inom 24 tim, från den enhet där du opererades. Du bidrar också till att kvalitetsförbättra vården genom din återrapportering av eventuella symtom och besvär i din återhämning efter operationen.
  Var laddar man ner "appen"?
  Då det inte är en "app" i dagsläget så får man en länk som man laddar ner och lägger på skärmen som ett bokmärke men den liknar en app och har samma funktioner.
  Kostar det något att ladda ner "appen"?
  Nej, den är helt kostnadsfri.
  Vem laddar ner "appen"?
  Som patient laddar man ner "appen" själv innan operationen. Du får instruktioner om hur det går till tillsammans med kallelsen till operationen.

  Några kunder

  Högre vårdkvalitet, minskad oro
  och insparad arbetstid med RAPP

  I en nyligen genomförd pilotstudie framkom att samtliga patienter ansåg att RAPP skapade en önskad trygghet. Eftersom kvalitetsuppföljningen delvis görs av patienten själv belastar den heller inte sjukvården på samma sätt som en oplanerad kontakt. Sjukvården får dessutom en högre följsamhet och mer tillförlitliga data. 


  Patienternas svar sparas löpande och datan kan ligga till grund för en kontinuerlig uppföljning av verksamheten eller användas i samband med förändrade rutiner kring en specifik operation eller anestesimetod. Med mer kunskap om postoperativa besvär eller komplikationer kan vi i framtiden bättre förutse vilka patienter som är i riskzonen för olika besvär och arbeta förebyggande. Svaren kan också användas vid annan forskning där den postoperativa återhämtningen är en viktig del.


  RAPP I PRAKTIKEN

 • Appen presenteras för patienten redan i kallelse
 • Inloggning ges av vårdpersonal/handhavande
 • Koder kopplade till operation/anestesi läggs in av personal.
 • Under två veckor lägger patienten 2-3 minuter på att svara på frågor
 • Varje dag får patienten frågan om den vill bli kontaktad av sjuksköterska
 • STUDIER


  2021-11-18
  Jaensson M, Dahlberg K, Eriksson M, Grönlund Å, Nilsson U. The Development of RAPP: A mobile phone application for post-operative recovery monitoring and assessment JMIR mHealth, 2015;3(3):e86 doi:10.2196/mhealth.4649

  2019-08-19
  RAPP - digital uppföljning efter dagkirurgi

  2019-08-19
  The Swedish Web Version of the Quality of Recovery Scale Adapted for Use in a Mobile App: Prospective Psychometric Evaluation Study

  2019-08-19
  “Letthepatientdecide”–Person-centeredpostoperativefollow-upcontacts, initiatedviaaphoneappafterdaysurgery:Secondaryanalysisofa randomizedcontrolledtrial

  2019-08-19
  Holding It Together—Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study

  2019-08-19
  Sex Similarities in Postoperative Recovery and Health Care Contacts Within 14 Days With mHealth Follow-Up: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial

  2018-05-28
  Association Between Functional Health Literacy and Postoperative Recovery, Health Care Contacts, and Health-Related Quality of Life Among Patients Undergoing Day SurgerySecondary Analysis of a Randomized Clinical Trial

  2018-05-28
  Holding It Together—Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study

  2018-05-16
  Making the Case for Importance of Health Literacy in the Surgical Population

  2018-05-16
  Sex Similarities in Postoperative Recovery and Health Care Contacts Within 14 Days With mHealth Follow-Up

  2017-12-12
  The Swedish Web Version of the Quality of Recovery Scale Adapted for Use in Mobile App: Prospective Pshychometric Evaluation Study

  2017-10-26
  Cost-effectiveness of a systematic e-assessed follow-up of postoperative recovery after day surgery: a multicentre randomized trial

  2017-10-26
  Evaluation of postoperative recovery in day surgery patients using a mobile phone application: a multicentre randomized trial

  2017-10-17
  Impact of changing positively worded items to negatively worded items in the Swedish web‐version of the Quality of Recovery (SwQoR) questionnaire.

  2017-04-18
  Evaluation of the Swedish Web-Version of Quality of Recovery (SwQoR) ...

  2017-04-18
  RAPP, a systematic e-assessment of postoperative recovery in patients ...

  2017-04-18
  Patienter får tryggare och enklare kontakt med sjukvården efter operation

  2017-04-13
  The Development of RAPP: A mobile phone application for post-operative recovery monitoring and assessment

  Visa fler