Ökad vårdkvalitet med systematisk uppföljning av postoperativ återhämtning Om RAPP FAQ
Nyheter Studier
Bildbank Kontakt

RAPP i Almedalen – Välkomna dit eller se webbsändningen!

Patienttrygghet och deltagande i vården – blir det verklighet genom IT-lösningar och digitalisering?

   Arrangör: Dagens Nyheter, Rapp AB
   Dag: 5/7 2018 14:15 – 15:00
   Evenemangskategori: Seminarium
   Språk: Svenska
   Plats: Strandvägen 4
   Platsbeskrivning: Dagens Nyheters tält
     
Beskrivning av samhällsfrågan

Underlättar IT-lösningar för sjukvården och patienter? Forskningen påvisar det men hur mottagliga är sjukvården för innovativa lösningar? Hänger det ihop med att Sverige ska vara i framkant när det kommer till digitalisering inom vården, blir verkligen sjukvården effektivare och patienter friskare?

Medverkande:
 • Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, (L), Stockholms läns landsting
 • Sofie Zetterström, vice vd, Inera
 • Anita Holmqvist, chefssjuksköterska operation/postop, Capio Läkargruppen Örebro
 • Maria Cederblad, chef, Innovation Akademiska
 • Ulrica Nilsson, professor och forskare samt innovatör till RAPP
 • Niklas Ekdal, moderator
 • http://www.dn.se/almedalen/program 
Webbsändning dn.se/almedalen 
Miljödiplomerat
Förtäring
Ja
Sökord:
Digital hälsa, Digitalisering, Hälso- och sjukvård, Innovation, Patientengagemang

Högre vårdkvalitet, minskad oro
och insparad arbetstid med RAPP

I en nyligen genomförd pilotstudie framkom att samtliga patienter ansåg att RAPP skapade en önskad trygghet. Eftersom kvalitetsuppföljningen delvis görs av patienten själv belastar den heller inte sjukvården på samma sätt som en oplanerad kontakt. Sjukvården får dessutom en högre följsamhet och mer tillförlitliga data. 


Patienternas svar sparas löpande och datan kan ligga till grund för en kontinuerlig uppföljning av verksamheten eller användas i samband med förändrade rutiner kring en specifik operation eller anestesimetod. Med mer kunskap om postoperativa besvär eller komplikationer kan vi i framtiden bättre förutse vilka patienter som är i riskzonen för olika besvär och arbeta förebyggande. Svaren kan också användas vid annan forskning där den postoperativa återhämtningen är en viktig del.


RAPP I PRAKTIKEN

 • Appen presenteras för patienten redan i kallelse
 • Inloggning ges av vårdpersonal/handhavande
 • Koder kopplade till operation/anestesi läggs in av personal.
 • Under två veckor lägger patienten 2-3 minuter på att svara på frågor
 • Varje dag får patienten frågan om den vill bli kontaktad av sjuksköterska