Ökad vårdkvalitet med systematisk uppföljning av postoperativ återhämtning Om RAPP FAQ
Nyheter Studier
Bildbank Kontakt

Almedalen 2017

I samband med vårt seminarium i Almedalen intervjuades Professor Ulrica Nilsson om RAPP

Högre vårdkvalitet, minskad oro
och insparad arbetstid med RAPP

I en nyligen genomförd pilotstudie framkom att samtliga patienter ansåg att RAPP skapade en önskad trygghet. Eftersom kvalitetsuppföljningen delvis görs av patienten själv belastar den heller inte sjukvården på samma sätt som en oplanerad kontakt. Sjukvården får dessutom en högre följsamhet och mer tillförlitliga data. 


Patienternas svar sparas löpande och datan kan ligga till grund för en kontinuerlig uppföljning av verksamheten eller användas i samband med förändrade rutiner kring en specifik operation eller anestesimetod. Med mer kunskap om postoperativa besvär eller komplikationer kan vi i framtiden bättre förutse vilka patienter som är i riskzonen för olika besvär och arbeta förebyggande. Svaren kan också användas vid annan forskning där den postoperativa återhämtningen är en viktig del.


RAPP I PRAKTIKEN

  • Appen presenteras för patienten redan i kallelse
  • Inloggning ges av vårdpersonal/handhavande
  • Koder kopplade till operation/anestesi läggs in av personal.
  • Under två veckor lägger patienten 2-3 minuter på att svara på frågor
  • Varje dag får patienten frågan om den vill bli kontaktad av sjuksköterska