Login

Vill du veta mer om RAPP?

Kontakta vår verksamhetschef Elin Grek
mobil: +46 70-300 81 76
epost: elin.grek@rappab.com 

Prova RAPP utan kostnad!

Just nu kan man använda RAPP kostnadsfritt under en testperiod.
Klicka här för att Registrera ett konto.

"Jag ville ge patienten trygghet och en röst i vården"


”I mitt arbete som anestesisjuksköterska slogs jag av att ​vi inte följde upp hur det gick för våra patienter på ett ​systematiskt sätt, de fick i stort sett åka hem och  klara sig själva. Jag ville hitta ett sätt att ge patienten ​trygghet och en röst i vården.​ Det blev starten på min forskning och vilja att utveckla ​ett system för systematisk uppföljning i realtid och ​samtidigt ge vårdgivaren ett instrument för ​kvalitetsarbete.” ​

Så här fungerar det

RAPP är en forskningsbaserad IT-lösning som stöttar arbetet med att systematiskt följa upp och utveckla säkerheten och kvaliteten på den postoperativa återhämtningen. Patienten använder RAPP för att via ett antal frågor beskriva sin återhämtningsprocess. Frågorna är baserade på vetenskaplig evidens och ger sjukvården värdefulla data och en tydlig kvalitetsuppföljning. RAPP ökar också patientens delaktighet, kunskap och trygghet och minskar behovet av oplanerad vårdkontakt. RAPP är en innovation av professor Ulrica Nilsson , RAPP är läkemedelsklassificerad enligt klass 1.

  • Användarvänligt och enkelt
  • Rapp get ökad vårdkvalitet, patiententdelaktighet och trygghet
  • Minskat antal oplanerade kontakter med sjukvården
  • Förbättrad patientsäkerhet
  • Möjlighet till nationella och internationella jämförelser
  • Forskningsbaserat

Trygghet i återhämtningsfasen

Ger färre oplanerade kontakter med sjukvården

Majoriteten av alla operationer som utförs nationellt och internationellt genomförs dagkirurgiskt. I Sverige handlar det om nästan två miljoner ingrepp per år. Alla åldrar finns representerade och alltmer komplicerade operationer utförs dagkirurgiskt. För de flesta patienter tar det tid att återhämta sig efter en operation.

Eftersom utskrivning sker samma dag måste patienten ta eget ansvar för sin postoperativa återhämtning och göra en egen bedömning av sina symtom. Många känner sig osäkra på hur återhämtningen faktiskt fortskrider och om deras smärtupplevelse är som förväntat. För att minska oron vill patienten i det här skedet ofta få uppföljning kring sitt hälsotillstånd och en möjlighet att enkelt kontakta vårdgivaren.

Flera dagkirurgiska enheter kontaktar idag patienterna inom ett dygn efter operationen oavsett om patienten upplever besvär eller inte. Många av dessa samtal är onödiga och tiden kan användas till annat. Via IT-lösningen RAPP kan patienten själv höra av sig om behov uppstår och sedan bli kontaktad inom 24 timmar. Eftersom patienten vet att den kommer att kontaktas så kan telefonsamtalet planeras och genomföras när det passar bäst för verksamheten.

Möjligheten till daglig kontakt räcker ofta för att skapa den patienttrygghet som krävs för att minska kontaktbehovet. RAPP ökar trygghetskänslan hos patienten – samtidigt som de oplanerade kontakterna med sjukvården blir färre.

Rapp vinnare av Vårdförbundspriset 2021