Rapp

Ökad vårdkvalitet

med systematisk uppföljning av postoperativ återhämtning

Det här är RAPP

RAPP är en forskningsbaserad IT-lösning som stöttar arbetet med att systematiskt följa upp och utveckla säkerheten och kvaliteten på den postoperativa återhämtningen. Patienten använder RAPP för att via ett antal frågor beskriva sin återhämtningsprocess. Frågorna är baserade på vetenskaplig evidens och ger sjukvården värdefulla data och en tydlig kvalitetsuppföljning. RAPP ökar också patientens delaktighet, kunskap och trygghet och minskar behovet av oplanerad vårdkontakt. RAPP är en innovation av professor Ulrica Nilsson , RAPP är läkemedelsklassificerad enligt klass 1.

 • Användarvänligt och enkelt
 • Ökad vårdkvalitet, patiententdelaktighet och trygghet
 • Minskat antal oplanerade kontakter med sjukvården
 • Förbättrad patientsäkerhet
 • Möjlighet till nationella och internationella jämförelser
 • Forskningsbaserat


Trygghet i återhämtningsfasen

Ger färre oplanerade kontakter med sjukvården

Majoriteten av alla operationer som utförs nationellt och internationellt genomförs dagkirurgiskt. I Sverige handlar det om nästan två miljoner ingrepp per år. Alla åldrar finns representerade och alltmer komplicerade operationer utförs dagkirurgiskt. För de flesta patienter tar det tid att återhämta sig efter en operation.

Eftersom utskrivning sker samma dag måste patienten ta eget ansvar för sin postoperativa återhämtning och göra en egen bedömning av sina symtom. Många känner sig osäkra på hur återhämtningen faktiskt fortskrider och om deras smärtupplevelse är som förväntat. För att minska oron vill patienten i det här skedet ofta få uppföljning kring sitt hälsotillstånd och en möjlighet att enkelt kontakta vårdgivaren.

Flera dagkirurgiska enheter kontaktar idag patienterna inom ett dygn efter operationen oavsett om patienten upplever besvär eller inte. Många av dessa samtal är onödiga och tiden kan användas till annat. Via IT-lösningen RAPP kan patienten själv höra av sig om behov uppstår och sedan bli kontaktad inom 24 timmar. Eftersom patienten vet att den kommer att kontaktas så kan telefonsamtalet planeras och genomföras när det passar bäst för verksamheten.

Möjligheten till daglig kontakt räcker ofta för att skapa den patienttrygghet som krävs för att minska kontaktbehovet. RAPP ökar trygghetskänslan hos patienten – samtidigt som de oplanerade kontakterna med sjukvården blir färre.

Rapp vinnare av Vårdförbundspriset 2021

Nyheter

2021-10-29

De blev vinnare på årets vårdgala

Sjuksköterskan och professorn Ulrica Nilsson tilldelas Vårdförbundspriset 2021 för det digitala verktyget RAPP. Men alla nominerade blev vinnare på den digitala galan, där prispengarna fördelades mellan de tre finalisterna. Även Årets vårdchef och Årets studenthandledare prisades.


Högre vårdkvalitet, minskad oro och insparad arbetstid med RAPP


I en nyligen genomförd pilotstudie framkom att samtliga patienter ansåg att RAPP skapade en önskad trygghet. Eftersom kvalitetsuppföljningen delvis görs av patienten själv belastar den heller inte sjukvården på samma sätt som en oplanerad kontakt. Sjukvården får dessutom en högre följsamhet och mer tillförlitliga data. 


Patienternas svar sparas löpande och datan kan ligga till grund för en kontinuerlig uppföljning av verksamheten eller användas i samband med förändrade rutiner kring en specifik operation eller anestesimetod. Med mer kunskap om postoperativa besvär eller komplikationer kan vi i framtiden bättre förutse vilka patienter som är i riskzonen för olika besvär och arbeta förebyggande. Svaren kan också användas vid annan forskning där den postoperativa återhämtningen är en viktig del.

 • Appen presenteras för patienten redan i kallelse

 • Inloggning ges av vårdpersonal/handhavande

 • Koder kopplade till operation/anestesi läggs in av personal.

 • Under två veckor lägger patienten 2-3 minuter på att svara på frågor

 • Varje dag får patienten frågan om den vill bli kontaktad av sjuksköterska

Vetenskaplig evidens för RAPP:

 • Jaensson M, Dahlberg K, Eriksson M, Grönlund Å, Nilsson U. The Development of RAPP: A mobile phone application for post-operative recovery monitoring and assessment JMIR mHealth, 2015;3(3):e86 doi:10.2196/mhealth.4649

 • Dahlberg K, Jaensson M, Eriksson, M, Nilsson U. Psychometric Evaluation of the Swedish Web-based Quality of Recovery: secondary step in the development of RAPP JMIR Research Protocols 2016 (Sep 28); 5(3):e192

 • Jaensson M, Nilsson U. Impact of changing positively worded items to negatively worded items in the Swedish web-version of the Quality of Recovery questionnaire (SwQoR) Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2017,  23(3): 502-507.doi:10.1111/jep.12639

 • Dahlberg K, Philipsson A, Hagberg L, Jaensson M, Hälleberg-Nyman M, Nilsson U. Cost-effectiveness of a multi-center trial testing a systematic e-assessed follow up of postoperative recovery, British Journal of Anaesthesia,2017, 119(5):1039-1046. doi:10.1093/bja/aex332  

 • Jaensson M, Dahlberg K, Eriksson M, Nilsson U. The effect of RAPP an e-assessed postoperative recovery follow-up- a multicenter randomized controlled trial, BritishJournal of Anaesthesia, 2017, 119(5):1030-1038. doi: 10.1093/bja/aex331

 • Nilsson U, Dahlberg K, Jaensson M. Psychometric Evaluation of the Swedish Web Version of the Quality of Recovery Adapted for use in a Mobile App.  JMIR mHealthuHealth, 2017;5(12):e188) doi:10.2196/mhealth.9061

 • Nilsson U, Dahlberg K, Jaensson M. The Swedish Web Version of the Quality of Recovery Scale Adapted for Patients Undergoing Local Anaesthesia and Peripheral Nerve Blockade, (SwQoR-LA): Prospective Psychometric Evaluation Study JMIR Perioperative Medicine 2021; Jan 15;4(1):e23090. doi: 10.2196/23090

 • Dahlberg K, Jaensson M, Nilsson U, Eriksson M Odencrants. ” . Holding It Together—Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study JMIR mHealth and uHealth 2018;6(5):e10387-

 • Dahlberg K, Jaensson M, Nilsson U. “Let the patient decide” – person-centered postoperative follow-up contacts, initiated via a phone app after day surgery: secondary analysis of a randomized controlled trial International Journal of Surgery 2018; 29;61:33-37