Login

För Patienter

Har du fått information om att starta med RAPP av din vårdgivare?

Klicka här för att ta dig till frågorna.

Har du svårigheter att logga in?

Kontakta din vårdgivare så lägger de till dig som behörig patient. 

Hur går det till?  

+ När din vårdgivare erbjudit dig uppföljning vi RAPP kan du logga in med Freja eID eller Bank ID på report.rappab.com
+ 25 frågor besvaras dagligen efter operation via en skala 1-10 upp till 14 dagar
+  Du kan själv avsluta din medverkan när som helst under denna period
+ Varje dag får du ett sms som påminner dig om att svara.  
+ Frågorna är framtagna genom flera års studier och handlar bland annat om du har smärta från operationssåret, feber, känner dig nedstämd, upplever yrsel
+ Sista frågan är ”vill du bli kontaktad av en sjuksköterska?” Genom att svara ja på den frågan blir du kontaktad av en sjuksköterska inom 24 timmar

Varför ska jag som patient använda RAPP?

+ Studier visar att patienter som använder RAPP vid hemgång efter operation mår i snitt 30% bättre

+ Du får lättare kontakt med vården

+ Genom att använda RAPP blir du mer delaktig i din återhämtning och känner en ökad trygghet

+ Under hela perioden kan du följa ditt mående via en graf i programmet

+ Din medverkan hjälper vården att samla in data för kvalitetsuppföljning och vidare forskning

+ När du önskar kontakt med vården blir du uppringd av opererande klinik som direkt kan svara på dina frågor istället för att kontakta vårdcentral, 1177 eller akutsjukvården