Login

Rapp i praktiken   ●   Kom igång   ●   Forskning   ●   Teknisk info

Rapp i praktiken

RAPP består idag av två olika moduler. RAPP Bas och RAPP Rapport. Framöver kommer vi även att presentera RAPP Jämföra.

Intro till RAPP

RAPP Bas

 + Följer patienten och ger statistik på individnivå
 + Ger möjlighet att skapa dokument per patient som kan scannas till journal
 + Priset för RAPP Bas är 5000 kronor exklusive moms per vårdenhet och månad

RAPP Rapport

 + Följer och ger statistik på gruppnivå
 + Ger möjlighet att göra kvalitetsuppföljningar och sortera på operations- eller anestesikoder i vald tidsperiod
 + Priset för RAPP Rapport är 3000 kronor exklusive moms per vårdenhet och månad