Login

Rapp i praktiken   ●   Kom igång   ●   Forskning   ●   Teknisk info

Pågående studier:

Utveckla frågebatteriet i RAPP, dvs SWQoR-24, att också inkludera frågor ang symtom vid kognitiv svikt efter kirurgi.
Detta då upp till 25% av personer som är 65 år eller äldre kan drabbas av en kognitiv svikt efter en operation.
Något som i dagsläget inte rutinmässigt följs upp.
För mer information: https://ki.se/nvs/perioperativ-vard

Vetenskaplig evidens för RAPP:

+ Jaensson M, Dahlberg K, Eriksson M, Grönlund Å, Nilsson U. The Development of RAPP: A mobile phone application for post-operative recovery monitoring and assessment JMIR mHealth, 2015;3(3):e86 doi:10.2196/mhealth.4649

+ Dahlberg K, Jaensson M, Eriksson, M, Nilsson U. Psychometric Evaluation of the Swedish Web-based Quality of Recovery: secondary step in the development of RAPP JMIR Research Protocols 2016 (Sep 28); 5(3):e192

+ Jaensson M, Nilsson U. Impact of changing positively worded items to negatively worded items in the Swedish web-version of the Quality of Recovery questionnaire (SwQoR) Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2017, 23(3): 502-507.doi:10.1111/jep.12639

+ Dahlberg K, Philipsson A, Hagberg L, Jaensson M, Hälleberg-Nyman M, Nilsson U. Cost-effectiveness of a multi-center trial testing a systematic e-assessed follow up of postoperative recovery, British Journal of Anaesthesia,2017, 119(5):1039-1046. doi:10.1093/bja/aex332

+ Jaensson M, Dahlberg K, Eriksson M, Nilsson U. The effect of RAPP an e-assessed postoperative recovery follow-up- a multicenter randomized controlled trial, BritishJournal of Anaesthesia, 2017, 119(5):1030-1038. doi: 10.1093/bja/aex331

+ Nilsson U, Dahlberg K, Jaensson M. Psychometric Evaluation of the Swedish Web Version of the Quality of Recovery Adapted for use in a Mobile App. JMIR mHealthuHealth, 2017;5(12):e188) doi:10.2196/mhealth.9061

+ Nilsson U, Dahlberg K, Jaensson M. The Swedish Web Version of the Quality of Recovery Scale Adapted for Patients Undergoing Local Anaesthesia and Peripheral Nerve Blockade, (SwQoR-LA): Prospective Psychometric Evaluation Study JMIR Perioperative Medicine 2021; Jan 15;4(1):e23090. doi: 10.2196/23090

+ Dahlberg K, Jaensson M, Nilsson U, Eriksson M Odencrants. ” . Holding It Together—Patients' Perspectives on Postoperative Recovery When Using an e-Assessed Follow-Up: Qualitative Study JMIR mHealth and uHealth 2018;6(5):e10387-

+ Dahlberg K, Jaensson M, Nilsson U. “Let the patient decide” – person-centered postoperative follow-up contacts, initiated via a phone app after day surgery: secondary analysis of a randomized controlled trial International Journal of Surgery 2018; 29;61:33-37